Προσωπικό

η υψηλή κατάρτιση του προσωπικού, η ομαδικότητα και η προσήλωση στους στόχους είναι τα κύρια συστατικά της επιτυχίας

Η PROVET απασχολεί πάνω από 170 άτομα προσωπικό, ένα μεγάλο μέρος του οποίου είναι κάτοχοι πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το 45% του προσωπικού μας είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ & ΤΕΙ, ενώ από αυτούς το 8% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου (MSc ή PhD).

Για μάς, ο κάθε εργαζόμενος είναι ένας ισχυρός συνδετικός κρίκος σε μια συνολική αλυσίδα, γι΄αυτό εστιάζουμε στη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευσή του: έτσι, θα αναπτύξει τις απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες οι οποίες θα του επιτρέψουν να συμβάλει στην επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Το ομαδικό πνεύμα και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση είναι τα συστατικά που ενδυναμώνουν και παρακινούν τους εργαζόμενους της PROVET προς την υλοποίηση του εταιρικού οράματος.

Provet Personnel Education Chart

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό κέντρο (+30) 210 55 08 500, Εmail:

Κλάδος Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Διατροφικών

Tel.: (+30) 210 55 75 770-3, Fax.: (+30) 210 55 75 830,

Κλάδος Τροφών & Αξεσουάρ Μικρών Ζώων

Tel.: (+30) 210 55 75 770-3, Fax.: (+30) 210 55 75 830,

Κλάδος Provet International

Tel.: (+30) 210 55 08 500,

Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης – Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών Φαρμάκων

Για οποιαδήποτε αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας ύστερα από τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων της PROVET, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης:

Τηλ.: (+30) 210 55 08 777(24 ώρες), Fax.: (+30) 210 55 75 830(24 ώρες),

Πού βρίσκονται τα γραφεία της Provet;

Τα γραφεία της Provet βρίσκονται στη διασταύρωση των οδών Νικηφόρου Φωκά & Αγ. Αναργύρων, 193 00, στον Ασπρόπυργο Αττικής. Δείτε το χάρτη με τις οδηγίες πρόσβασης, όπου μπορείτε να βρείτε και σύνδεσμο τοποθεσίας για χρήση σε κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές με συστήματα πλοήγησης (GPS).

Θέλω να ενημερωθώ για τα webinars.

Διοργανώνονται webinars για τους Κτηνιάτρους & τους Φοιτητές Κτηνιατρικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος: