Υπηρεσίες

παιδιά και σκύλος

Τμήμα Εγκρίσεων

μεγάλη εμπειρία στις διεθνείς απαιτήσεις εγκρίσεων

Το Τμήμα Εγκρίσεων της PROVET παρακολουθεί και ενημερώνεται άμεσα για τη νομοθεσία της ΕΕ, της Ελλάδας και όλων των χωρών, όπου η εταιρία επιθυμεί να διανείμει / εγγράψει τα προϊόντα της. Παρέχει συμβουλές σε ό,τι αφορά σε νομικούς και επιστημονικούς περιορισμούς και απαιτήσεις και συλλέγει και αξιολογεί τα επιστημονικά δεδομένα που δημιουργούν οι συνεργάτες που ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη.

Επίσης, παρέχει τεχνικές συμβουλές, από την αρχή της ανάπτυξης ενός προϊόντος και εμπλέκεται στην έγκριση των συσκευασιών και του διαφημιστικού υλικού, πριν αυτά χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς, προσφέροντας μια σημαντική συμβολή σε εμπορικό και επιστημονικό επίπεδο για την επιτυχία ενός προγράμματος ανάπτυξης αλλά και για την εταιρεία συνολικά.

Τα δεδομένα εγκρίσεων που έχουν προετοιμαστεί για μία χώρα συχνά αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας άλλης. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Εγκρίσεων είναι υπεύθυνο για την παρουσίαση των εγγράφων έγκρισης στους Φορείς Εγκρίσεων και εκτελεί όλες τις επακόλουθες διαπραγματεύσεις, για να αποκτήσει και να διατηρήσει τις άδειες κυκλοφορίας των προϊόντων που ενδιαφέρουν.

Το Τμήμα Εγκρίσεων της PROVET έχει μεγάλη εμπειρία στις διεθνείς απαιτήσεις εγκρίσεων:

 • Επιτυχής εγγραφή προϊόντων (συλλογή δεδομένων, προετοιμασία και υποβολή στους Φορείς Εγκρίσεων) που ήδη κυκλοφορούν στην ΕΕ (Εθνική διαδικασία (NP), Διαδικασία Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MRP), Κεντρική Διαδικασία (CP) και Αποκεντρωμένη Διαδικασία (DCP)) και σε ΜΗ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ χώρες.
 • Βοήθεια στην ανάπτυξη διαδικασιών για τη συμμόρφωση προς τους όρους εγκρίσεων.
 • Διασύνδεση με τους αρμόδιους Φορείς Εγκρίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Παρακολούθηση των τοπικών και διεθνών κανονισμών.
 • Συμμετοχή σε ελέγχους.

Μονάδα GLP, Τμήμα R&D

έχουν εκπονηθεί περισσότερες από 80 μελέτες

Η μονάδα GLP της PROVET μπορεί να διενεργεί τις παρακάτω μελέτες:

 • Προσδιορισμός φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, που αναφέρονται σε μελέτες Φαρμακοκινητικής, Bιοδιαθεσιμότητας και Bιοϊσοδυναμίας.
 • Προσδιορισμός καταλοίπων σε ζωικούς ιστούς και ζωικά προϊόντα (προσδιορισμός χρόνου αναμονής).

Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της PROVET διεξάγει έρευνες που αφορούν σε ήδη υπάρχοντα μόρια και κυρίως εστιάζει στα εξής:

 • Νέες εφαρμογές υπαρχουσών δραστικών ουσιών.
 • Βελτιωμένες, φιλικές προς το ζώο συνθέσεις (διαλύματα, εναιωρήματα, σκόνες, χάπια κ.α.)
 • Νέες ενδείξεις
 • Ανάπτυξη και επικύρωση νέων αναλυτικών μεθόδων για τον έλεγχο των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων.
 • Προετοιμασία έγκρισης φακέλων νέων προϊόντων ή ανανέωση φακέλων για ήδη υπάρχοντα προϊόντα.
 • Μελέτες Σταθερότητας σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του VICH.

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

άριστη εξυπηρέτηση και απόλυτη εξειδίκευση

Η πολυετής εμπειρία της PROVET στη διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην αγορά κτηνιατρικών, διατροφικών προϊόντων αλλά και τροφών και αξεσουάρ μικρών ζώων έχει συμβάλει στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης αγοράς, αλλά και στην ανάπτυξη ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και ταχεία αποθήκευση - διανομή των προϊόντων της.

Η υπηρεσία Third-Party Logistics (3PL) έχει ως βασικό στόχο την παροχή ενιαίας εξυπηρέτησης στους πελάτες και αφορά σε υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης, είτε για ένα μέρος, είτε για ολόκληρη τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Bασική αρχή της PROVET είναι: «τα προϊόντα πρέπει να καταλήξουν στον τελικό χρήστη στο μικρότερο δυνατό χρόνο, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, προσφέροντας άριστη εξυπηρέτηση και απόλυτη εξειδίκευση».

Συνεργασίες

Οι τρέχουσες συνεργασίες της PROVET είναι με κάποιες από τις σημαντικότερες εταιρείες του χώρου, όπως είναι οι: BAYER, ZOETIS, CEVA, FARMAZAC SYNVET. Η PROVET διαθέτοντας υποδομές και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση νέων συνεργατών και στοχεύει στην ανάπτυξη νέων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό κέντρο 210-5508500, Εmail:

Κλάδος Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Διατροφικών

Tel.: 210-5575770-3

Κλάδος Provet International

Tel.: 210-5508500

Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης – Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών Φαρμάκων

Για οποιαδήποτε αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας ύστερα από τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων της PROVET, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης:

Τηλ.: +30 210-5508777

Πού βρίσκονται τα γραφεία της Provet;

Τα γραφεία της Provet βρίσκονται στη διασταύρωση των οδών Νικηφόρου Φωκά & Αγ. Αναργύρων, 193 00, στον Ασπρόπυργο Αττικής. Δείτε το χάρτη με τις οδηγίες πρόσβασης, όπου μπορείτε να βρείτε και σύνδεσμο τοποθεσίας για χρήση σε κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές με συστήματα πλοήγησης (GPS).

Θέλω να ενημερωθώ για τα webinars.

Διοργανώνονται webinars για τους Κτηνιάτρους & τους Φοιτητές Κτηνιατρικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος: