Παραγωγή, GMP, QA/QC

Παραγωγική Μονάδα, GMP

Οι κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στον Ασπρόπυργο, σε μια έκταση 25.500m2, από τα οποία 19.200m2 χρησιμοποιούνται από την παραγωγή, για έρευνα – ανάπτυξη και αποθήκευση.

Η PROVET διαθέτει άρτια εξοπλισμένες γραμμές παραγωγής που λειτουργούν ακολουθώντας αυστηρά τους Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP) για τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ είναι πιστοποιημένες με ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005 (HACCP).

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, η PROVET έχει δημιουργήσει ανεξάρτητο Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας (QA/ QC), δεδομένου ότι η έννοια της ποιότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχή της εταιρείας.

Παραγωγική Δραστηριότητα

άρτια εξοπλισμένες γραμμές παραγωγής

Όσον αφορά στα κτηνιατρικά φάρμακα, η παραγωγική δυναμικότητα με βάση τη μέθοδο χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής είναι η ακόλουθη:

 • Ενέσιμα μεγάλου όγκου: 1,5 εκατ. φιάλες 0,5lt
 • Ενέσιμα μικρού όγκου: 5 εκατ. φιαλίδια 50ml
 • Σκόνες: 330 τόνοι
 • Υγρά διαλύματα: 1 εκατ. φιάλες 1lt
 • Προμίγματα: 7.800 τόνοι
 • Δισκία: 50 εκατ. δισκία
 • Sprays: 4 εκατ. sprays
 • Ορμονούχοι Σπόγγοι για συγχρονισμό οίστρου: 4 εκατ. σπόγγοι
 • Κρέμες: 450 χιλιάδες κρέμες

Στον τομέα των διατροφικών προϊόντων, η παραγωγή μας αφορά σε συμπληρωματικές ζωοτροφές και προμίγματα, που σχετίζονται με ανάμιξη βιταμινών, ιχνοστοιχείων, αμινοξέων και άλλων πρόσθετων ή πρώτων υλών και τα οποία χρησιμοποιούνται σε μονάδες παραγωγικών ζώων. Ο τομέας κατέχει όλη τη γνώση και τεχνολογία που απαιτείται για την ανάπτυξη και παραγωγή ιδίων συνθέσεων καθώς και συνθέσεων κατόπιν παραγγελίας, για το σχεδιασμό διατροφικών προγραμμάτων και κάλυψη ειδικών αναγκών.

Παραγωγή Προϊόντων για Τρίτους

Ποικιλία Προϊόντων

Η εταιρία προσφέρει μεγάλη ποικιλία φαρμακευτικών μορφών, όπως ενέσιμα μεγάλου και μικρού όγκου, σκόνες, φιαλίδια, δισκία, sprays, κρέμες, ορμονούχους σπόγγους και φαρμακούχα προμίγματα.

Παραγωγική Μονάδα, GMP

Ευελιξία

Οι άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις παραγωγής, σε συνδυασμό με το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό επιτρέπουν στην εταιρία να προσφέρει λύσεις κατά παραγγελία, που καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη.

Παραγωγική Μονάδα, GMP

Ποιότητα

Η μέγιστη ποιότητα όλων των προϊόντων διασφαλίζεται με τις άρτια εδραιωμένες διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρία καθώς και με τα πιστοποιητικά GMP, ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005 (HACCP) που διαθέτει.

Παραγωγική Μονάδα, GMP

Οικονομικά Αποδοτικές Λύσεις

Η γρήγορη και χαμηλού κόστους ανάπτυξη προϊόντος, η μεγάλη παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου και οι αποτελεσματικές διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου, διασφαλίζουν στις συνεργαζόμενες εταιρίες την καλύτερη απόδοση της επένδυσής τους.

Παραγωγική Μονάδα, GMP

Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας

η έννοια της ποιότητας, θεμελιώδης αρχή μας

Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου & Διασφάλισης Ποιότητας (QA/QC) της PROVET περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

 • Τη δειγματοληψία και τον ποιοτικό έλεγχο των εισερχομένων ειδών (πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας κλπ.), ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων προκειμένου να αποδεσμευτούν ή απορριφθούν
 • Τους in-process ελέγχους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής
 • Τον έλεγχο αξιοπιστίας των αναλυτικών μεθόδων, διαδικασιών παραγωγής, καθαρισμού κλπ.
 • Τη μελέτη σταθερότητας των παραγομένων προϊόντων
 • Τη διεξαγωγή μελετών αξιολόγησης και αξιοπιστίας αναλυτικών οργάνων και μηχανημάτων παραγωγής
 • Τη μελέτη καταλληλότητας εγκατάστασης, λειτουργίας και συνολικής απόδοσης οργάνων και μηχανημάτων
 • Την εκτέλεση βαθμονομήσεων οργάνων
 • Τη διενέργεια περιβαλλοντικού ελέγχου των χώρων του εργοστασίου και του αναλυτικού εργαστηρίου (κυρίως των καθαρών χώρων κλπ.)
 • Την αξιολόγηση των προμηθευτών της εταιρίας
 • Την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες με την ανάλυση δειγμάτων πρώτων υλών διατροφής ζώων και τελικών μιγμάτων διατροφής
 • Την επιτήρηση εφαρμογής των απαιτήσεων των Συστημάτων Ποιότητας που ακολουθεί η εταιρεία (GMP/ EU Guidelines to Good Manufacturing Practice, ISO 9001:2008 & ISO 22000:2005 (HACCP) για τα διατροφικά προϊόντα)
Τηλ:
(+30) 210 55 75 770 - 3,
(+30) 210 55 08 500
Fax:
(+30) 210 55 75 830

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό κέντρο 210-5508500, Εmail:

Κλάδος Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Διατροφικών

Tel.: 210-5575770-3

Κλάδος Provet International

Tel.: 210-5508500

Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης – Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών Φαρμάκων

Για οποιαδήποτε αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας ύστερα από τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων της PROVET, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης:

Τηλ.: +30 210-5508777

Πού βρίσκονται τα γραφεία της Provet;

Τα γραφεία της Provet βρίσκονται στη διασταύρωση των οδών Νικηφόρου Φωκά & Αγ. Αναργύρων, 193 00, στον Ασπρόπυργο Αττικής. Δείτε το χάρτη με τις οδηγίες πρόσβασης, όπου μπορείτε να βρείτε και σύνδεσμο τοποθεσίας για χρήση σε κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές με συστήματα πλοήγησης (GPS).

Θέλω να ενημερωθώ για τα webinars.

Διοργανώνονται webinars για τους Κτηνιάτρους & τους Φοιτητές Κτηνιατρικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος: