Έρευνα & Ανάπτυξη

R&D, GLP

καινοτόμα προϊόντα, πρωτότυπες λύσεις

Αποστολή της PROVET είναι να παρέχει καινοτόμα και ασφαλή προϊόντα που ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών της, με κύριο άξονα τη διασφάλιση της υγείας, της ευεξίας και της απόδοσης των ζώων. Η PROVET έχει μακροχρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη συνθέσεων φαρμακευτικών προϊόντων, στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων αναλυτικών μεθόδων για τον έλεγχο πρώτων υλών και τελικών προϊόντων καθώς και στη διενέργεια μη κλινικών μελετών.

Στα εργαστήρια R&D και GLP, μία ομάδα έμπειρων επιστημόνων χρησιμοποιώντας εξοπλισμό και όργανα υψηλής τεχνολογίας επιτυγχάνει τη διαρκή ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών με απώτερο στόχο τη διάθεσή τους για τη βελτίωση της υγείας των ζώων, προσθέτοντας αξία στις επιχειρήσεις των ιδιοκτητών τους και αναβαθμίζοντας την ποιότητα στην παρεχόμενη φροντίδα των ζώων.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, αλλά και στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής μας, συνεργαζόμαστε με θεσμικούς φορείς όπως Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ινστιτούτα και Οργανισμούς.

Μονάδα GLP

έχουν εκπονηθεί περισσότερες από 80 μελέτες

Η μονάδα GLP μπορεί να διενεργεί τις παρακάτω μελέτες:

  • Προσδιορισμό φαρμάκων σε βιολογικά υγρά, που αναφέρονται σε μελέτες Φαρμακοκινητικής, Bιοδιαθεσιμότητας και Bιοϊσοδυναμίας.
  • Προσδιορισμό καταλοίπων σε ζωικούς ιστούς και ζωικά προϊόντα (προσδιορισμός χρόνου αναμονής).

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης

Το τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της PROVET διεξάγει έρευνες που αφορούν σε ήδη υπάρχοντα μόρια και κυρίως εστιάζει στα εξής:

  • Νέες εφαρμογές υπαρχουσών δραστικών ουσιών
  • Βελτιωμένες, φιλικές προς το ζώο συνθέσεις (διαλύματα, εναιωρήματα, σκόνες, χάπια κ.α.)
  • Νέες ενδείξεις
  • Ανάπτυξη και επικύρωση νέων αναλυτικών μεθόδων για τον έλεγχο των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων
  • Προετοιμασία έγκρισης φακέλων νέων προϊόντων ή ανανέωση φακέλων για ήδη υπάρχοντα προϊόντα
  • Μελέτες Σταθερότητας σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του VICH
Τηλ:
(+30) 210 55 75 770 - 3,
(+30) 210 55 08 500
Fax:
(+30) 210 55 75 830

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό κέντρο 210-5508500, Εmail:

Κλάδος Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Διατροφικών

Tel.: 210-5575770-3

Κλάδος Provet International

Tel.: 210-5508500

Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης – Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών Φαρμάκων

Για οποιαδήποτε αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας ύστερα από τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων της PROVET, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης:

Τηλ.: +30 210-5508777

Πού βρίσκονται τα γραφεία της Provet;

Τα γραφεία της Provet βρίσκονται στη διασταύρωση των οδών Νικηφόρου Φωκά & Αγ. Αναργύρων, 193 00, στον Ασπρόπυργο Αττικής. Δείτε το χάρτη με τις οδηγίες πρόσβασης, όπου μπορείτε να βρείτε και σύνδεσμο τοποθεσίας για χρήση σε κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές με συστήματα πλοήγησης (GPS).

Θέλω να ενημερωθώ για τα webinars.

Διοργανώνονται webinars για τους Κτηνιάτρους & τους Φοιτητές Κτηνιατρικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος: