Όροι χρήσης

O Όμιλος PROVET (στο εξής Provet) παρέχει δωρεάν τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε όσους ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και την επιχειρηματική δραστηριότητά της.

Η άδεια χρήσης των πληροφοριών είναι προσωπική και αποκλειστική και διέπεται από τους όρους του παρόντος δικτυακού τόπου, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο προορίζονται μόνον για γενική ενημέρωση και πληροφόρηση.

Η Provet έχει ως στόχο να ενημερώνει πάντα τον παρόντα δικτυακό τόπο και να παρέχει πάντα ορθές πληροφορίες, παρά ταύτα δεν εγγυάται με κανένα τρόπο, ρητά ή σιωπηρά και δεν αναλαμβάνει τον κίνδυνο για την ακρίβεια, βασιμότητα ή διαθεσιμότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ή αναφορικά με τα σχέδια, γραφικά κλπ. Οποιαδήποτε κίνδυνο σχετικά αναλαμβάνει ο χρήστης.

Η Provet δεν υπέχει καμία ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν ζημία- ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θετική, αποθετική ζημία κλπ. - ή απώλειες που απορρέουν από τη χρήση, αναφορά ή εμπιστοσύνη σε πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η Provet δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη για ζημία προερχόμενη από απώλεια δεδομένων ή κερδών, απορρέουσα ή συνδεόμενη με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

O παρών δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, τις οποίες δεν ελέγχει η Provet. Η Provet δεν συμμετέχει στην ανάπτυξη αυτών των δικτυακών τόπων και δεν ελέγχει τη φύση τους, το περιεχόμενό τους και τη διαθεσιμότητά τους, ως εκ τούτου η Provet δεν ευθύνεται την ακρίβεια ή το περιεχόμενο των πληροφοριών στους δικτυακούς τόπους τρίτων με τους οποίους μπορεί να συνδεθεί ο χρήστης.

Η αναφορά σε δικτυακούς τόπους τρίτων δεν συνεπάγεται την υποστήριξη ή/και την αποδοχή των απόψεων που περιέχονται σε αυτούς.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν μπορούν να αναδημοσιευτούν ή να αναπαραχθούν μερικά ή ολικά, παρά μόνον για προσωπικούς λόγους.

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχεται αποκλειστικά και μόνον για νόμιμη χρήση. Η παρούσα ιστοσελίδα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά νόμιμο τρόπο και κατά τρόπο που:

α) δεν θα παρεμποδίζεται η χρήση της από τρίτους, β) δεν θα προκαλεί ζημίες σε υπηρεσίες και δίκτυα καθώς και σε παροχή τεχνικής υποστήριξης.

Απαγορεύεται αυστηρώς κάθε παράνομη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, κάθε χρήση της αντίθετη προς τα χρηστά ήθη ή τις συναλλαγές, καθώς και χρήση που δεν συμμορφώνεται με τους όρους που διέπουν τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Η Provet καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου. Παρ’ όλα αυτά, η Provet δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο παρών δικτυακός τόπος δεν είναι διαθέσιμος για τεχνικούς λόγους.

Κατά τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, ενδέχεται να ζητηθούν δεδομένα των χρηστών. Ο χρήστες διατηρούν τα δικαιώματα που έχουν από την ελληνική νομοθεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την Provet σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η Provet δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

Ο απόψεις που εκφράζονται από τους χρήστες στον δικτυακό τόπο της Provet είναι αποκλειστικά προσωπικές απόψεις των χρηστών/συγγραφέων και δεν εκφράζουν τις απόψεις της Provet.

Η Provet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος δικτυακού τόπου όποτε το κρίνει σκόπιμο, χωρίς προειδοποίηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλεφωνικό κέντρο 210-5508500, Εmail:

Κλάδος Κτηνιατρικών Φαρμάκων και Διατροφικών

Tel.: 210-5575770-3

Κλάδος Provet International

Tel.: 210-5508500

Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης – Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών Φαρμάκων

Για οποιαδήποτε αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας ύστερα από τη χρήση των κτηνιατρικών φαρμάκων της PROVET, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης:

Τηλ.: +30 210-5508777

Πού βρίσκονται τα γραφεία της Provet;

Τα γραφεία της Provet βρίσκονται στη διασταύρωση των οδών Νικηφόρου Φωκά & Αγ. Αναργύρων, 193 00, στον Ασπρόπυργο Αττικής. Δείτε το χάρτη με τις οδηγίες πρόσβασης, όπου μπορείτε να βρείτε και σύνδεσμο τοποθεσίας για χρήση σε κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές με συστήματα πλοήγησης (GPS).

Θέλω να ενημερωθώ για τα webinars.

Διοργανώνονται webinars για τους Κτηνιάτρους & τους Φοιτητές Κτηνιατρικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος: